Simon Kraft

Meny

Art Director

baby talk for dads

Bakgrund

UNICEF har ett globalt faderskapsprogram de har tillsammans med H&M Foundation där de hjälper pappor och deras barn ta sig framåt i livet. Vi fick i uppdrag att hjälpa dem sprida kunskapen kring detta programs positiva inverkan och samtidigt få fler pappor att intressera sig för sina små barns tidiga utveckling.

Idé

Att pappor spenderar tid med sina barn är inte lika naturligt överallt. För att hjälpa pappor runt om i världen att prata och leka mer med sina spädbarn skapade vi därför Baby Talk for Dads. En web-app framtagen för att hjälpa pappor våga prata bebisspråk (Parentese) med sina barn. Ett språk som forskning visat stöttar ditt barns kognitiva utveckling. Kampanjen fick stort genomslag i media (bla. Nyhetsmorgon, Reuters) och bland UNICEFs filialer runt om i världen. Detta ledde till att kampanjen inte bara gick en gång utan återlanserades kommande år.

Shortlist - Webby Awards

Hur fungerade appen?

Baby Talk for Dads var uppdelad i tre sektioner, med olika nivåer av svårighetsgrad. Användarens uppdrag var att lyssna på ord och meningar som sades och läsa upp dem på bebisspråk. Appen var designad med enkelhet och snabbhet i åtanke, för att göra det lättare att klara utmaningarna och uppmuntra till delning av resultatet.

[email protected]

Hemsida byggd av mig